Przystosować się do zmian

Materiał informacyjny Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
W czasach zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych, prawnych i technicznych jedną z podstawowych umiejętności poszukiwanych przez pracodawców w branży transportowej, a w szczególności kolejowej, jest umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowywania się do zmian.

Coraz częściej pożądane są tzw. kompetencje miękkie, jak kreatywność czy umiejętność efektywnego zarządzania czasem – mówi dr hab. inż. Janusz Ćwiek z Politechniki Śląskiej. Potwierdzają to trendy obserwowane przez firmy doradztwa personalnego. W branży transportowej wyraźnie zaznacza się silny wzrost znaczenia uniwersalnych kompetencji miękkich, które definiują zachowania i postawy przyjmowane przez pracownika w określonych sytuacjach. – Firmy z obszaru TSL coraz częściej oczekują, że ich obecni i potencjalni pracownicy nie tylko będą ekspertami w swojej dziedzinie, lecz przede wszystkim będą posiadać zdolności pozwalające im osiągać sukcesy i efektywnie wykonywać swoje obowiązki, bez względu na pełnioną funkcję. Poszukują kandydatów posiadających rozbudowaną wiedzę branżową, uprawnienia do kierowania określonym typem pojazdów lub potrafiących obsługiwać konkretne programy i systemy. Z drugiej strony coraz więcej uwagi przywiązują do uniwersalnych i trudno mierzalnych zdolności, które w dużej mierze wpływają na sukces w miejscu pracy – komentuje Iwona Sączawa, Business Manager w Hays Poland.

Przyszłość jest teraz

Postępująca digitalizacja niemal każdego aspektu naszego życia, dodatkowo wzmożona przez ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sprawiają, że również w branży kolejowej kompetencje cyfrowe wśród pracowników są na wagę złota. – Kwalifikacje związane z nowoczesnymi technologiami, obsługą systemów informatycznych są pożądane przez wszystkich pracodawców. Jeszcze silniej zarysowuje się to w branży transportowej i kolejowej, których dynamiczny rozwój obserwujemy od lat. Im częściej pojawiają się informacje o autonomicznych rozwiązaniach transportowych, skomplikowanych systemach bezobsługowych, tym silniej w wymaganiach dla pracowników branży zarysowują się kompetencje techniczne i technologiczne – zauważa Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. Branżę kolejową charakteryzuje duży potencjał w tym obszarze, by wymienić choćby takie możliwości jak digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji, innowacyjne dworce systemowe, cyfryzacja łańcucha logistycznego czy wykorzystywanie technologii informatycznych w celu tworzenia bezpiecznych protokołów komunikacyjnych.

Podnoszenie kwalifikacji

Aby podążać z duchem czasów, w firmach z tego sektora niezbędne jest wdrażanie w praktyce założeń polityki uczenia się przez całe życie już teraz. – Na każdym poziomie stanowisk najważniejsza jest i będzie w przyszłości – prócz doświadczenia i zdobywanej przez lata wiedzy – chęć rozwoju. Podnoszenie kwalifikacji jest o tyle kluczowe, że w czasach nowej normalności branża kolejowa i transportowa przechodzi rewolucję technologiczną, co w przyszłości może mieć wpływ na zmianę oczekiwań pracodawców wobec pracowników – zwraca uwagę Monika Brańka, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower.

Na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie „KZA Express” nr 2.

Materiał oryginalny: Przystosować się do zmian - Małopolskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie