Faktoring: co to i dlaczego warto go mieć w swojej firmie? Zajmij się prowadzeniem biznesu, faktury zostaw zawodowcom

Materiał powstał we współpracy z Faktoria
Wpływ na konto firmy należności za sprzedanie towaru lub usługi to jeden z głównych problemów, z jakim w działalności gospodarczej mają do czynienia przedsiębiorcy. Pandemia koronawirusa tę trudność jedynie uwypukla, bo na nieterminowe regulowanie zobowiązań ze strony kontrahentów narzekają 2 na 3 firmy z grupy małych i mikro przedsiębiorstw. Jest jednak rozwiązanie, które może wesprzeć przedsiębiorców, zapewnić bezpieczeństwo transakcji i pozwolić na swobodne działanie. Czym jest faktoring i dlaczego warto w niego zainwestować?

Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie to zadanie przedsiębiorcy. Warto o nie zadbać teraz, kiedy sytuacja gospodarcza jest napięta, ale także w czasach stabilizacji. Faktoring może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej i terminowej płatności faktur. Dzięki faktoringu przedsiębiorca moża zająć się rozwijaniem swojego biznesu, kwestie faktur zostawiając zawodowcom.

Jak faktoring może pomóc Twojej firmie?

Faktoring ma wiele odmian, zawsze jednak jest sposobem na otrzymanie gotówki za fakturę, zanim jeszcze kontrahent za nią zapłaci. Wbrew stereotypom, jest to usługa nie tylko dla firm o dużych obrotach, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw a nawet mikroprzedsiębiorców.

Faktoring łączy w sobie największe zalety innych: od kredytu obrotowego poczynając, na windykacji czy sprzedaży nieściągalnych zobowiązań kończąc.

Decydując się na współpracę w ramach finansowania sprzedaży z przejęciem ryzyka firma faktoringowa bierze na siebie pełną obsługę faktur i związane z tym ryzyko.

Wypłaca klientowi należność z faktury (potrącając opłatę za usługę) i za niego załatwia wszystkie czynności prowadzące do zapłaty za sprzedany towar lub usługę, na którą opiewa faktura.

Co ważne, faktoring może być stałym i trwałym sposobem na rozwiązanie problemu nieterminowych płatności – wystarczy bowiem korzystać z tej usługi finansowej nie akcyjnie – gdy pojawią się problemy – ale w sposób systemowy, zawierając umowę z instytucją oferującą taką usługę.

Faktoring: jak to działa?

Jak każda usługa, faktoring opiera się na umowie między podmiotami gospodarczymi. Z jednej strony jest faktorant czyli przedsiębiorca, który – używając języka fachowego – przekazuje faktorowi krótkoterminowe należności z tytułu zrealizowanych usług lub sprzedanych towarów (czyli wystawionych faktur) oraz faktor właśnie. Faktor to instytucja finansowa, która na podstawie tej umowy wypłaca faktorantowi (przedsiębiorcy) należności z tych faktur w wysokości ustalonej w umowie i sam dochodzi spłaty należności od kontrahentów faktoranta. Kontrahent jest istotną stroną w całym procesie.

Szczególnie teraz, w czasach cyfryzacji, samo zawarcie umowy i regularna obsługa należności za faktury jest prosta i nie pochłaniająca czasu. Jak to działa, wyjaśnijmy na przykładzie instytucji finansowej świadczącej między innymi usługi faktoringu, jaką jest Faktoria.

Choć schemat działania tej usługi jest zawsze taki sam – chodzi o wypłatę pieniędzy za faktury przedsiębiorcy wcześniej niż mógłby je otrzymać ze strony kontrahenta, a umowa działa w oparciu o opisane już zasady, to są różne rodzaje faktoringu. Tym, co je rozróżnia, jest głównie dostosowanie do potrzeb korzystających z usługi firm. Jest więc:

  • faktoring dla mikroprzedsiębiorstw,
  • faktoring dostosowany do specyfiki poszczególnych branż.
  • faktoring odwrócony, którym dla odmiany przedsiębiorca może zabezpieczyć swoich dostawców.

Faktoring w Twojej firmie. Wystarczą 3 kroki

Pierwszy krok, jaki ma do wykonania przedsiębiorca chcący skorzystać z faktoringu w dowolnej formie, to zawarcie umowy. W przypadku Faktorii przedsiębiorca może złożyć wniosek o świadczenie usług faktoringu telefonicznie lub poprzez stronę internetową (online). Podaje przy tym swoje podstawowe dane, w oparciu o które następuje weryfikacja w firmie faktoringowej. Po jej pomyślnym finale w Faktorii, przedsiębiorca otrzymuje dostęp do panelu internetowego, który służy przede wszystkim do wstawiania tam faktur, które mają być przedmiotem faktoringu. Następnie Faktoria weryfikuje firmę, na rzecz której została wystawiona faktura i po wykonaniu tej czynności przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy.

W przypadku usługi finansowania sprzedaży kontrahenci są weryfikowani jeszcze przed wystawieniem konkretnych faktur, przedsiębiorca może więc otrzymać gotówkę praktycznie od ręki.

Bezpieczeństwo finansowe to priorytet w biznesie

Racjonalnie działający przedsiębiorca ma nie tylko wizję i strategię swojej działalności, ale także plan operacyjny, którego podstawą jest bezpieczeństwo finansowe. Jednym ze sposobów na zapewnienie go w sposób stały jest regularny spływ należności z faktur wystawianych za sprzedawane towary i usługi.

Materiał oryginalny: Faktoring: co to i dlaczego warto go mieć w swojej firmie? Zajmij się prowadzeniem biznesu, faktury zostaw zawodowcom - Polska Times

Dodaj ogłoszenie